İşbaşında Eğitim Yöntemleri

işbaşında eğitim yöntemleri
geleneksel eğitim yöntemleri

İşbaşında eğitim, geleneksel eğitim yöntemlerindendir. Çalışanın çalışma yaşamından uzaklaşmadan eğitiminin yapılması olanağını tanır. Az maliyetlidir. Eğitim sürecinde işler aksamaz. Çalışan uygulamalı olarak öğrenir ve iş ortamına uyum sağlar.

1) Yönetici Gözetiminde Eğitim: Uygulaması kolay, maliyeti düşük ve eski bir yöntemdir. İşletmeye giren ya da iş değiştiren çalışan; bilgi, beceri ve tecrübe sahibi başka bir çalışanın yanına verilerek eğitilir.

2) Yetki Göçerimi (Devri) Yoluyla Eğitim: Yetki devri, yöneticinin kendisine ait olan karar verme yetkisini astına geçici olarak devretmesidir. Yetki devri yoluyla eğitim astların sorumluluk bilincini ve karar alma yeteneğini geliştirir.

3) Formen Aracılığıyla Eğitim: Daha çok alt kademe çalışanlar üzerinde uygulanır. Kalifiye işçi, ustabaşı ya da teknisyenler arasından seçilen kişiler pedagojik ve teknik bilgilerle donatılır, personel eğitiminde görevlendirilir.

4) İş Rotasyonu: Çalışanlara birden fazla iş yapma becerisi kazandırmak amacıyla uygulanan bir işbaşı eğitim yöntemidir. Çalışan, organizasyonda farklı pozisyonlarda çalıştırılır; yetenekleri, becerileri ve birikimleri arttırılır.

5)Takım Çalışmaları Yoluyla Eğitim: Bir amaç etrafında belirlenmiş bir dizi sorumluluk ve görevleri yerine getirmek amacıyla bir araya gelmiş çalışanlar topluluğudur. Topluluk, kendi içinden bir üyenin liderliğini benimser. Birlikte hareket etme ve iş bölümü gibi duygular kazandırılır.

6) İşe Alıştırma Eğitimi: Çalışanın işe uyum sağlaması amaçlanır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*