Kamuda Karar Alma Süreci

Kamu yönetiminde karar almak önemlidir çünkü alınan kararlar bütün toplumu ilgilendirmektedir.

İlk devlet olan Sümerler’den bu yana idareciler toplumsal kararlar almaktadır. Bu dönemdeki Hammurabi ve Urukagina kanunları buna örnektir.

Tarih boyunca tüm devletler toplumsal kararlar almıştır, bu durum kamu yönetiminin doğal işlevidir.

Yeni Kamu Yönetimi anlayışıyla birlikte, özellikle Aydınlanma Çağı’nda devletlerin karar alım şeklinde değişiklikler olmuştur. Karar alma süreci idarecilerin deneyim ve sezgilerinden uzaklaşarak bilimsel nitelik kazanmıştır. Evrensel teknikler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu noktada ampirizm yani görgücülük kavramı ön plana çıkmaktadır. Ampirizm, her türlü bilginin 5 duyu ile elde edilebilen ölçüm ve gözleme dayandığını savunur.

Modern devletler için karar alma sürecinde ampirik yöntemlerin kullanılması ve aklın ön plana çıkartılması kaçınılmaz olmuştur.

Yeni Kamu Yönetimi’nde stratejik planlama, performans yönetimi ve düzenleyici etki analizi gibi teknikler ortaya çıkmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*