Magna Carta Libertatum

Ekim 21, 2019 10numarablog 0

İngiltere’de 1200’lerde tahta çıkan Kral Yurtsuz Jonh, ülkeyi yeterli derece yönetememektedir. Yurtsuz Jonh, Fransa ile savaş halinde olmasının yanı sıra kendi baronlarıyla arası bozuldu, Kilise […]

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

Eylül 11, 2019 10numarablog 0

Sömürge elde etmek isteyen İtalya, Fransa ve İngiltere’nin onayı ile Osmanlı’nın kara ve deniz savunması yapamayacağını da göz önüne alarak Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı, Mısır’ın işgal […]

Divan-ı Hümayun

Eylül 10, 2019 10numarablog 0

Danışma meclisi konumda olan Divan-ı Hümayun’da devlet işleri görüşülür ve karara bağlanır. Divan-ı Hümayun, din ve mezhep gözetilmeksizin herkese açıktır. En yüksek yargı organı konumundadır. […]

Uygur Devleti hakkında bilgi

Temmuz 11, 2019 10numarablog 0

Uygur Devleti, Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur. Başkenti Karabalgasun’dur. Din değiştiren ilk Türk devletidir. Maniheizm ve Budizm’i benimsediler. Maniheizm, et yemeyi yasakladığı için savaşçı […]