Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

Eylül 11, 2019 10numarablog 0

Sömürge elde etmek isteyen İtalya, Fransa ve İngiltere’nin onayı ile Osmanlı’nın kara ve deniz savunması yapamayacağını da göz önüne alarak Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı, Mısır’ın işgal […]

Divan-ı Hümayun

Eylül 10, 2019 10numarablog 0

Danışma meclisi konumda olan Divan-ı Hümayun’da devlet işleri görüşülür ve karara bağlanır. Divan-ı Hümayun, din ve mezhep gözetilmeksizin herkese açıktır. En yüksek yargı organı konumundadır. […]

Uygur Devleti hakkında bilgi

Temmuz 11, 2019 10numarablog 0

Uygur Devleti, Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur. Başkenti Karabalgasun’dur. Din değiştiren ilk Türk devletidir. Maniheizm ve Budizm’i benimsediler. Maniheizm, et yemeyi yasakladığı için savaşçı […]

ermeni olayları özet

Ermeni Olayları (Özet)

Mayıs 16, 2019 10numarablog 0

Fransa ve Rusya’nın ‘Büyük Ermenistan’ söylemlerine inanan Ermeniler, Taşnak ve Hınçak çetelerini kurarak Anadolu’daki köylerde insanları katletmiştir…

iran'da islam devrimi

İran İslam Devrimi

Nisan 22, 2019 10numarablog 0

Şii din adamları sınıfı, Şah tarafından uygulanan modernleşme politikalarından derin bir rahatsızlık duymaktaydı…